Политиката на "АРХЕЛИТ" ООД е да създава и предоставя на своите клиенти качествен и съвременен продукт, който да удовлетворява техните желания. Част от проектите ни са публикувани във в. "Строителство и градът" и списание "Архитектура" Нашият опитен екип е в състояние да се справи с всякакъв вид задачи.

АРХИТЕКТУРНО И КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ НА:

къщи, вили, кооперации, хотели, административни, обществени, търговски и промишлени сгради

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ:  ПУП (ПЗ,ПР) , РУП
КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, МЕНАЖИРАНЕ
СЪГЛАСУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАСНЕМАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ-ТЪРПИМОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ
ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ И ДИЗАЙН
3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
АВТОРСКИ НАДЗОР
ИНВЕСТИТОРСКИ НАДЗОР
НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО
НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО
ИЗГОТВЯНЕ НА АКТОВЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ