ДГ "Калина Малина" - Ремонт на детските площадки

гр.Варна

Фаза: Технически проект

„Основен ремонт на детски площадки за 5 групи в ЦДГ N21 „Калина Малина”” в УПИ „Детска градина”, 19 м.р. гр. Варна 

Получено Разрешение за Строеж - 2016г.