ДГ "Дружба" - Благоустрояване на детските площадки

гр.Варна

Фаза: Технически проект

„Детски площадки за игра за 9 групи” в УПИ VI-53 за ОДЗ кв.3, 24 м.р. гр. Варна 

Получено Разрешение за Строеж - 2016г.