МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ към УЧИЛИЩЕ

гр. Долни Чифлик

Фаза: Технически проект

Получено Разрешение за Строеж - 2020г.