За нас

ЕКИП:

арх. Милена Сабрутева /архитектура и дизайн/

арх. Гюнай Аптула /архитектура, дизайн и 3D визуализации/

инж. Димитър Сабрутев /конструкции/

инж. Христо Христодулов /конструкции/

инж. Мирослав Атанасов /ел.инсталации-вътрешни и външни/

инж. Елина Шуликова /ВиК инсталации-вътрешни и външни/

инж. Иван Иванов /геодезия/

инж. Диляна Ангелова /геология/

инж. Янко Апостолов /ОВиК инсталации, Енергийна Ефективност/

инж. Йовчев /пожарна безопастност/

инж. Никола Димов / технология/

 

„АРХЕЛИТ“ ООД е проектантско студио. Основано е през 2009 г.. Проектантите в нашият екип са с дългогодишен опит в областта на проектирането и строителството.
Изградили сме ефективен работен процес, който улеснява комуникацията ни с клиентите през целия период на проектиране - от идеята до превръщането ѝ в готовия мечтан продукт.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ